Pārlekt uz galveno saturu

Atpakaļceļš

Sākums /

Pārstāvētie autori

Biedrība "Māksla. Autortiesības. Kultūrizglītība." slēdz individuālus līgumus par autora mantisko tiesību pārvaldījumu ar autoriem.

Ja vēlaties pārbaudīt, vai vizuālās mākslas autoru, kura vārds un uzvārds Jums zināms, pārstāv M.A.K., izmantojiet meklētāju zemāk.


M.A.K. ir noslēgts līgums ar Latvijas Mākslas akadēmiju (LMA) par LMA intelektuālā īpašuma un LMA personāla un studējošo autortiesību individuālu aizsardzību un mantisko tiesību kolektīvo pārvaldījumu. Pamatojoties uz LMA un studējošo noslēgtajiem studiju līgumiem, studiju laikā LMA aizsargā studentu autortiesības, īsteno autortiesību pārstāvību studentu interesēs attiecībās ar trešajām personām un ir pilnvarota veikt visas nepieciešamās darbības saistībā ar autortiesību pārvaldījuma nodrošināšanu. Saskaņā starp LMA un biedrību M.A.K. savstarpēji noslēgto līgumu M.A.K. ir uzņēmusies LMA studentu autortiesību individuālu aizsardzību un mantisko tiesību kolektīvo pārvaldījumu. LMA ir uzdevusi M.A.K. pārvaldīt LMA studentu (kas iekļauti zemāk pievienotajā sarakstā) mantiskās tiesības attiecībā uz visiem studiju laikā izstrādātajiem autordarbiem un visiem darbu veidiem Latvijas Republikā un ārvalstīs atbilstoši M.A.K. darbības jomai, pārvaldāmajām tiesībām saskaņā ar M.A.K. 2017. gada 12. aprīlī saņemto atļauju veikt vizuālās mākslas autoru mantisko tiesību kolektīvo pārvaldījumu.

Ar Latvijas Mākslinieku savienību (LMS) ir noslēgts sadarbības līgums par LMS biedru autortiesību individuālu aizsardzību un mantisko tiesību kolektīvo pārvaldījumu.

Autori-studenti_saraksts.pdf